Hírek

Új pártoló tag a MEKSZ-ben

2018. június 14.

Az elnökség május 29-i döntésében elfogadta a Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda ezüst fokozatú pártoló tagi csatlakozását Szövetségünkhöz. Az ügyvédi iroda a Jogi és Szabályozási Bizottság munkájába kapcsolódik be tanácskozási joggal.

Új tagunk aktívan kezdte meg együttműködését Szövetségünkkel melynek keretében nem csupán helyt adott a JSZB soros júliusi ülésének, de az ülést megelőzően két informatív prezentációt is tartott érdeklődő tagjaink számára a román és a bolgár piaci helyzetről.