Gázpiac / Bevezető

Magyarország nyersanyagokban és energiahordozókban szegény ország. A nyersanyag- és energiahiány a II. világháborút követő iparosítás és az ezzel összefüggő városiasodás idején vált egyre fenyegetőbbé.

Az 1970-es évtized elején már nyilvánvaló, hogy a hazai földgáz készletek hosszabb távon nem elegendőek a biztonságos fűtőanyag ellátásra. 2010-ben 12 milliárd m3 gázt fogyasztottunk, amelyet a hazai földgázmezők letermelésével párhuzamosan, a korábban is magasnak számító részarányhoz képest is csak egyre több behozatallal tudunk fedezni. Földgázimportunk még jobban nőtt az elmúlt években.

Mindennek köszönhetően Magyarországon nem a kitermelésre hanem a tárolásra, továbbszállításra, szervizelésre helyeződött a hangsúly. Az ország földgáz tárolókapacitása a keresletnövekedésnél nagyobb mértékben növekedett.

A gázipar jövőbeni feladatai : az innovációs beruházások ösztönzése , a szabályozott vállalkozások bevonása, a koncessziós támogatások összehangolt európai megközelítése és a zöld gáz potenciális növelése.