Tagság / Gázpiaci bizottság

A Földgáz Bizottság (FÖB) a Magyar Energia Kereskedők Szövetségének (MEKSZ) működését segítő állandó elemzői, véleményalkotási, javaslattevő, esetenként stratégiai jellegű munkát végző szakmai bizottság. A FÖB együttműködik az MEKSZ Elnökségével, a szakértőivel és más (állandó és ad-hoc) bizottságaival. A FÖB kapcsolatot tart a kompetenciájának megfelelően hatóságokkal, továbbá más harmadik személyekkel és szervezetekkel.

A FÖB a MEKSZ tevékenységéhez igazodva, a tagok szakmai érdekeinek összehangolásába, továbbá érdekképviseleti és érdekvédelmi tevékenységébe eső, földgázpiaccal összefüggő szakmai feladatokat látja el. A Bizottság tevékenységébe tartozik a tagok együttműködését érintő egyes szakmai kérdések vizsgálata és ezekkel kapcsolatos vélemény kialakítása, a szakmai kérdések összehangolása annyiban, amennyiben e kérdéseket a tagok a MEKSZ keretei között kívánják kezelni és megtárgyalni. A FÖB tevékenységét elsősorban saját éves munkaterve alapján, a munkatervben meghatározottak szerint végzi. A munkatervet a FÖB fogadja el és a MEKSZ Elnöksége részére tájékoztatásul megküldi.

Elnök

Rékai GáborElnök

2000-ben végzett a Szegedi Tudományegyetemen modellalkotó és programozó matematikus szakokon. Az iparágban 2007-ben kezdte meg a munkát az E.ON energiakereskedő Kft-nél földgáz portfólió menedzserként. Eleinte elsősorban előrejelzéssel, optimalizálással és automatizálással kapcsolatos feladatokkal foglalkozott. 2014-ben a CAM NC és BAL NC bevezetésénél kezdett belefolyni a szabályozással kapcsolatos munkába és azóta képviseli a céget a MEKSZ Földgáz Bizottságában és a Kereskedelmi Engedélyesi Körben egyaránt. 2014 óta a beszerzéssel kapcsolatos kiemelt ügyekért felelős. 2021-től az Adatcsere Ellenőrzési Testület tagja.

Elnök-helyettes

Bedő Albin ZoltánElnök-helyettes