Tagság / Árampiaci bizottság

A Villamos Energia Bizottság (VEB) küldetése, hogy segítséget nyújtson a tagvállalatoknak a kereskedelmi tevékenységük minél optimálisabb végzésében. Három fő területen tudjuk ezt segíteni:

  • Tájékoztatás a tevékenységet érintő szabályozási, esetenként piaci eseményekről
  • Jogszabályi, szabályzati változások tervezetinek véleményezése, a hatékony piaci működés és az energiakereskedők érdekeinek szem előtt tartásával
  • Piaci működését hátrányosan befolyásoló szabályozási anomáliák kijavítására tett javaslatok kidolgozása proaktív módon

Ezen célok megvalósítása érdekében a VEB:

  • figyelemmel kíséri a piaci-szabályozási változásokat,
  • felméri a tagság véleményét és az adott üggyel kapcsolatban kialakítja a konszenzusos álláspontját,
  • azt – közvetlenül, vagy az Elnökségen keresztül – kommunikálja az érintett felek (jogalkotó, hatóság, más piaci szereplők, engedélyesek) felé, valamint képviseli a megfelelő fórumokon.

A VEB közvetlenül, valamint az Elnökségen keresztül kapcsolatot tart fenn az energiapolitikáért felelős minisztériummal, a MEKH-hel, az átviteli rendszerirányítóval, a szervezett piaci engedélyessel és az az elosztói engedélyesekkel.

Elnök

Császár LeventeElnök